Velké dějiny – vítěz Magnesia Litera

V úterý 8. dubna 2014 byly vyhlášeny výsledky nejprestižnější české literární soutěže Magnesia Litera. V kategorii Nakladatelský čin byly nejvýše oceněny Velké dějiny zemí Koruny české.

Magnesia Litera: Kompletní vydání dějin českých zemí nakladatelstvím Paseka představuje velkorysý a obsáhlý vydavatelský projekt srovnatelný s vydáním Ottova slovníku naučného. Jednotlivé díly edice (15 dílů v 19 svazcích) připravovali renomovaní čeští historici, dějinný záběr edice navazuje na nedokončené dílo Františka Palackého, pečlivá redakční práce je doplněna bohatým rejstříkovým a obrazovým aparátem. Velké dějiny zemí Koruny české, jejichž první svazek vyšel v roce 1999, se řadí mezi nejvýznamnější nakladatelské výkony v novodobé historii českého knižního oboru.