Svatovojtěšská medaile Arcibiskupství pražského pro Velké dějiny

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka udělil ve středu 23. dubna 2014 Nakladatelství Paseka a panu Ladislavu Horáčkovi za ediční počin Velké dějiny zemí Koruny české zlatou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského. Oceněni byli zároveň všichni autoři a také významní spolupracovníci projektu. Kardinál Duka během slavnostního ceremoniálu uvedl, že „dokončení projektu, kterého nebylo dosaženo ani za první republiky a naštěstí ani za komunismu, si zaslouží úctu. Nakladatelství Paseka, všichni autoři a redaktoři, kteří se na vzniku edice podíleli, vykonali velikou službu naší zemi. Toto dílo překročilo stín Františka Palackého a stává se výzvou pro širší veřejnost, aby znovu promyslela historická fakta na pozadí současné interpretace.“