Svazek XIV.

1929–1938

Klimek Antonín

Hlava první

Na prahu velké hospodářské krize

 

I. Ekonomický rozval na obzoru

 

II. První fáze Udržalovy vlády velké koalice

II/1 Od voleb do zformování nového kabinetu

II/2 Počátky vlády velké koalice

II/3 Znovuotevření otázky prezidentského nástupnictví

II/4 Ukončení čestného sporu Beneše s Kramářem

II/5 Vnitřní politika na prahu hospodářské krize

II/6 Trendy v agrární straně

II/7 Narůstání národnostních sporů, ztroskotání plánů katolického bloku

II/8 Počátky krizové diplomacie

 

III. Demografický vývoj

 

IV. Kultura

IV/1 Základní a střední školství

IV/2 Vysoké školy a vědecká práce

IV/3 Osvěta

 

Hlava druhá

Krizová politika

 

I. Extremistická hnutí

I/1 Postoje KSČ a německých hitlerovců v ČSR

I/2 Česká šovinistická hnutí a zásahy proti nim

 

II. Klopýtání a pád Udržalovy vlády, nástup Malypetrova kabinetu

II/1 Vládní koalice za sílící hospodářské krize

II/2 Stát se brání rozvratu

II/3 Hrad a hospodářské svízele politiků

II/4 Udržalův pád

II/5 Nástup Malypetrova kabinetu

 

Hlava třetí

Boj za obranu demokracie

 

I.  Obtížné překonávání rozvratu

I/1 Růst soupeření demokracie a totalit

I/2 Přepad židenických kasáren a kroky proti vůdcům českých i německých šovinistů

I/3 Prvé ohlasy na převzetí moci Hitlerem, oslabení Benešových nadějí na prezidentství

I/4 Zmocňovací zákon

I/5 Prezident a socialistický tábor v době úsilí o upevnění demokracie

I/6 Vyvrcholení hospodářské krize, devalvace měny

I/7 Růst národnostního napětí, další kroky k „silné demokracii“

I/8 Švehlova smrt a vnitřní situace

I/9 Prezidentská volba v květnu 1934, Masarykovo onemocnění a jeho následky

I/10 Snaha republiky vymanit se z izolace příklonem na Východ

 

Hlava čtvrtá

Osudové volby

 

I.  Parlamentní volby v květnu 1935

I/1 Situace před volbami

I/2 Volby v květnu 1935 a jejich význam

I/3 Posuny v kursu komunistů

I/4 Hradní tábor po parlamentních volbách, katolický kongres

 

II. Prezidentské volby

II/1 Přípravy Masarykova odstoupení

II/2 Nástup Hodžovy vlády, kroky k volbě Beneše prezidentem

II/3 Postavení pravicového kandidáta

II/4 Masaryk odchází, Beneš hlavou státu

 

Hlava pátá

Pokrizové křižovatky

 

I. Půdorys vnitřní i zahraniční politiky

I/1 Vnitřní situace a nálady po volbě Beneše prezidentem

I/2 Porýnská krize a její důsledky

I/3 Zákon na obranu státu a související opatření

 

II. Komplikace ve vývoji vztahů mezi Čechy a Němci

II/1 K národnostní otázce v českém pohraničí

II/2 Tzv. obranné a ochranné národní organizace

II/3 Jednání Prahy s Berlínem

 

III. Český a slovenský nacionalismus

III/1 České šovinistické hnutí

III/2 Politika HSĹS, amnestie Tuky

 

IV. Přeměna vlády v létě 1937, úmrtí T. G. Masaryka

 

V. Pokusy o vnitřní smír s Němci a zavádění autonomie Podkarpatské Rusi

 

Hlava šestá

Vyostření česko-německých vztahů

 

I. Od podzimu 1937 do tzv. květnové mobilizace roku 1938

I/1 Zhoršení čs.-německých vztahů na podzim 1937

I/2 Sílící izolace Československa

I/3 Národnostní otázky překračují vnitropolitický rámec

I/4 Anšlus Rakouska a jeho dopady na ČSR

I/5 Růst odstředivých tendencí

I/6 Tzv. květnová mobilizace

 

Hlava sedmá

Poslední zápas

 

I. Hospodářské problémy

 

II. Zmezinárodnění tzv. sudetské otázky

II/1 Odrazy vyústění květnové krize

II/2 Runcimanova mise

 

III. Od ústupků k mobilizaci

III/1 Česká politika do pokusu o puč v českém pohraničí

III/2 Hitler stupňuje požadavky

III/3 Všeobecná mobilizace

 

IV. Mnichovská dohoda

 

Závěr

Poznámky

Literatura

Rejstřík

 

 

 

Svazek XIV.