Svazek XIII.

1918–1929

Klimek Antonín

Hlava první

Vznik Československa

 

I.  Prvé dny

I/1 Otázky okolo vzniku Československa

I/2 Říjnový převrat

I/3 Ženevská jednání

I/4 Zákonodárná a vládní činnost Národního výboru

 

II. Územní problémy

II/1 Počátky hraničních sporů

II/2 Pohraničí českých zemí

II/3 Slovensko

II/4 Opavsko, Těšínsko

II/5 Podkarpatská Rus

 

Hlava druhá

Pouť ke stabilizaci

 

I.  Vytváření státních struktur a začleňování republiky do poválečné Evropy

I/1 Začátky činnosti Národního shromáždění a řádné vlády

I/2 Československo na mírové konferenci

I/3 Válka s Maďarskem

 

II. Vývoj na Slovensku, v českém pohraničí, Podkarpatské Rusi a územích, o něž se vedly spory s Polskem

II/1 Počátky stranické polarizace na Slovensku

II/2 České pohraničí v čase mírové konference

II/3 Pokračování sporů o Těšínsko, nároky Poláků na Oravu a Spiš

II/4 Vývoj na Podkarpatské Rusi

III. Vytváření samostatného hospodářství

III/1 Ekonomická situace nového státu

III/2 Měnová odluka

III/3 Nostrifikace společností, repatriace akcií, svazy průmyslníků

 

IV. Od sklonku Kramářovy vlády do přijetí Ústavy

IV/1 Potíže první československé vlády

IV/2 Obecní volby a nástup vlády rudo-zelené koalice

IV/3 Činnost první Tusarovy vlády; otázka socializace

IV/4 Stabilizace armády

IV/5 Návrat legií z Ruska a úprava vztahů k Sovětům; legionářská organizace

IV/6 Ústava a s ní přijímané zákony

V. Církevní poměry

 

VI. Parlamentní a prezidentské volby v roce 1920

VI/1 Konec prvé Tusarovy vlády a parlamentní volby v dubnu 1920

VI/2 Národní shromáždění volí Masaryka prezidentem

 

VII. Zakotvování zahraničních vazeb

 

VIII. Krize státu v roce 1920 a její vyústění

VIII/1 Polsko-sovětská válka a řešení těšínské otázky

VIII/2 Druhá Tusarova vláda

VIII/3 Růst vnitrostátního napětí

VIII/4 Nástup Černého úřednické vlády

VIII/5 Národnostní bouře

VIII/6 Vyvrcholení vnitřní krize

 

Hlava třetí

Éra Pětky

 

I. Základní mocenské struktury, politické strany

I/1 Masarykova nemoc a vznik tzv. Pětky

I/2 Hrad

I/3 Politické strany

 

II. Tělovýchovné organizace a sport

 

III. Činnost úřednické vlády do léta 1921

 

IV. Rušení vázaného hospodářství; daňová politika

 

V. Pozemková reforma

 

VI. Poloúřednická vláda Edvarda Beneše

VI/1 Nástup Benešova kabinetu

VI/2 Puč Karla Habsburského a diplomatické dozvuky

VI/3 Deflace a její důsledky

VI/4 Krize Benešovy vlády počátkem roku 1922

VI/5 Janovská konference

VI/6 Konflikty mezi Hradem a Pětkou

VI/7 Odstoupení Benešova kabinetu

 

VII. První Švehlova vláda

VII/1 Nástup Švehlovy vlády a rozmach nacionalismu

VII/2 Atentát na Rašína a prvé reakce

VII/3 Československá diplomacie za okupace Porúří

VII/4 Zákon na ochranu republiky a jeho důsledky

VII/5  Ztroskotání pokusů o smír Hradu a národní demokracie

VII/6 Vládní koalice po smrti Rašína

VII/7 Obecní volby na podzim 1923 a parlamentní volby na Podkarpatské Rusi v březnu 1924

VII/8 Práškova a další aféry

VII/9  Spory o otázky vzniku státu

VII/10 Debaty o příští hlavě republiky

VII/11 Československo-francouzská smlouva; ztroskotání ženevského protokolu

VII/12 Odštěpenecké proudy a názorové střety v hlavních stranách

VII/13 Pokusy o restrukturalizaci stranického spektra; Národní strana práce

VII/14 Sílící krize všenárodní koalice

VII/15 Konflikty s katolíky a plány na změnu vlády

VII/16 Komplikace vztahů ministra zahraničí a stran Pětky

VII/17 Locarno

VII/18 Předvolební situace

 

Hlava čtvrtá

Od všenárodní koalice k vládě bez socialistů

 

I. Hospodářská konjunktura

 

II. Povolební vnitřní krize a její překonání

II/1 Výsledky a důsledky parlamentních voleb

II/2 Druhá Švehlova vláda

II/3 Zmatky volební logiky

II/4 Plány oktroje volebního řádu

II/5 Schválení zemědělských cel a kongruy; vznik krize ve straně čs. socialistů

II/6 Sílení šovinismu a fašizujících proudů

II/7 Gajdova aféra v létě 1926

II/8 Vyloučení Stříbrného skupiny ze strany čs. socialistů

 

Hlava pátá

Čas vlád bez socialistů

 

I. Třetí Švehlův kabinet

I/1 Vznik vlády „panské koalice“

I/2 Zákonodárná činnost vlády občanské koalice v roce 1927

I/3 Zkomplikování možnosti zvolení Beneše prezidentem

I/4 Prezidentská volba roku 1927

I/5 Po prezidentské volbě

I/6 Roztržka Hradu se Švehlou

I/7 Švehlovo onemocnění a činnost kabinetu

I/8 Personální změny ve vládě v roce 1928

I/9 Volby do zemí a politické strany

I/10 Roztržka mezi agrárníky a národními socialisty a její důsledky

I/11 Švehlův odchod z velké politiky

 

II. První Udržalova vláda

II/1 Nástup Udržala do funkce

II/2 Hodžova demise

II/3 Diplomacie období pacifistických iluzí

II/4 Počátky rozkladu „panské koalice“

II/5 Kramářův útok na Beneše

II/6 Agrárnický kongres a jeho důsledky

II/7 Vypsání předčasných voleb

 

Závěrečná poznámka

Poznámky

Literatura

Rejstřík

 

 

 

Svazek XIII.