Svazek XII.a

1860–1890

Borovička Michael, Kaše Jiří, Kučera Jan P., Bělina Pavel

Úvod

Hlava první

Marný boj o české státní právo

 

I. Naděje a zklamání (1860–1865)

I/1 Čas přiměřených oprav

I/2 Zemský ráj to na pohled?

I/3 Rakousko Antona Schmerlinga a jeho oktrojovaná ústava

I/4 Sňatek z rozumu

I/5 Češi opouštějí „Schmerlingovo divadlo“

I/6 V české straně je trhlina patrna aneb Boucharoni a věhlašáci

I/7 Brixenský mučedník a dcera národa

I/8 Historické, nebo přirozené státní právo?

I/9 Konec konstitučního absolutismu aneb Pád rytíře Schmerlinga

I/10 Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm

I/11 Naděje jménem Richard Belcredi

 

II. Osudový rok 1866

II/1 Zahraniční politika habsburské monarchie v první polovině 60. let 19. století

II/2 „Krví a železem“

II/3 V očekávání konfliktu

II/4 Postup pruských armád do nitra Čech a bitva u Hradce Králové

II/5 Ústup rakouské armády, poslední válečné akce a uzavření mírových smluv

II/6 Pruská okupace českých zemí

II/7 Bezprostřední ohlas války v českých zemích

II/8 Revanš se nekoná

 

III. Čeští politici v pasti pasivního odporu (1867–1879)

III/1 Hrabě Belcredi versus baron Beust

III/2 Dráha trpného odporu nastoupena

III/3 Rakousko-uherský dvojdomek

III/4 ...a prosincová ústava

III/5 Iluze jménem Rusko

III/6 Riegrovo nemorandum

III/7 Státoprávní radikalismus vstupuje na scénu

III/8 Státoprávní boj ve stínu prusko-francouzského konfliktu

III/9 Pokus o česko-rakouské vyrovnání

III/10 ...a jeho krach

III/11 Chabrusové volby

III/12 Vznik Národní strany svobodomyslné

III/13 Patriarchové českých dělníků

III/14 Tajná schůze v hostinci U Kaštanu

III/15 Obsazení Bosny a Hercegoviny

III/16 Rieger versus Skrejšovský – boj o moc ve staročeské straně po Palackého smrti

III/17 Taaffeho „železný kruh pravice“ a konec pasivní opozice

 

IV. Drobné zisky aktivní politiky (1880–1890)

IV/1 Mistr „vytloukání klínu klínem“

IV/2 Jazykové „vyrovnání“

IV/3 Národní divadlo v labyrintu politiky

IV/4 Vědecká válka roku 1886

IV/5 Naše dvě otázky aneb Filosofové samovraždy

IV/6 Tomáš Garrigue Masaryk a realisté

IV/7 Čeští poslanci a zahraniční politika Rakousko-Uherska

IV/8 Ofenziva Národní strany svobodomyslné

IV/9 Opravdu „drobečková“ politika?

IV/10 Český sněm prost německých fakciosů!

IV/11 Pryč s vídeňskými punktacemi!

 

Hlava druhá

Novodobá občanská společnost

 

I. Budování kapitalismu

I/1 Ekonomické postavení českých zemí v rámci habsburské monarchie

I/2 Obecné tendence „národohospodářského obrození“

I/3 Dovršení průmyslové revoluce a hospodářská krize 1873

I/4 Hospodářská politika státu a legislativní rámec podnikání

I/5 Zemědělství

I/6 Rozvoj průmyslu a obchodu

Technické a energetické předpoklady

Hutnictví a strojírenství

Lehký průmysl

Obchod

I/7 Doprava a komunikace

Dokončení železniční sítě

Telegraf a počátky telefonizace

 

II. Proměny české společnosti

II/1 Demografický vývoj v českých zemích v letech 1860–1890

II/2 Čeští vystěhovalci v Evropě i v zámoří

II/3 Otázka sociální

II/4 České ženy na cestě k emancipaci

Výrobní spolky

Americký klub dam

Ženské listy

Přístup ke studiu, „mužským“ povoláním a sportu

II/5 Problémy česko-německého soužití

 

III. Rozvoj české vědy, školství a náboženství

III/1 Věda a její nové instituce

III/2 Změna duchovního a náboženského klimatu v letech 1860–1890

Vztah římskokatolické církve a habsburské monarchie

Vztah státu a ostatních církví

Vnitřní život katolické církve a počátky křesťanského socialismu

Církve, náboženství a otázka národnostní

III/3 Budování českého školství

III/4 Čeští cestovatelé otvírají okno do světa

 

IV. Občané a stát

IV/1 Konstituční monarchie a volební právo

IV/2 Spojenými silami aneb Spolky a organizace

IV/3 Světla a stíny české samosprávy

Instituce územní samosprávy

Na cestě k samostatnosti

 

V. Životní styl a volný čas

V/1 Proměny města i venkova

V/2 Móda dámská i pánská

V/3 Dětská léta českého sportu

V/4 Chvíle volné i sváteční

 

VI. Noviny, novináři a nakladatelé

VI/1 Charakteristické rysy českého tisku po obnovení ústavnosti

VI/2 Obnova českého politického tisku

VI/3 Národní listy

VI/4 Staročeský tisk

VI/5 Tisk realistů

VI/6 Žurnalistika na Moravě a ve Slezsku

VI/7 Kulturní, společenské a politické časopisy

VI/8 Německá žurnalistika

VI/9 Tiskové zákonodárství od 60. let do konce 19. století

VI/10 Nakladatelé a knihkupci

 

Hlava třetí

Kultura mezi národním obrozením a nástupem moderny

 

I. Výtvarné umění v českých zemích druhé poloviny 19. století

I/1 Vyznění a plody romantismu

I/2 Nostalgie – nedostižný středověk

Triumfální cesta novogotiky

Dostavba katedrály sv. Víta na Pražském hradě

Purismus

Novogotická architektura dobývá česká města a panská sídla

I/3 Energie – s renesancí k novému sebevědomí

Novorenesanční proud

Generace Národního divadla

Hlavní střední proud novorenesanční architektury

Česká moderní renesance (národní novorenesance)

Historismus na Moravě a ve Slezsku

Počátky pozdního historismu

I/4 Konsolidace českého dějepisu umění a počátky památkové péče

I/5 Snahy o pozvednutí křesťanského umění

Křesťanská akademie a časopis Method

Beuronská umělecká škola

I/6 Malířství hledá nová témata

Volná, žánrová a historická malba

Krajina a život velkoměsta jako zdroje nové inspirace

I/7 Sochařství ve službách historické paměti

Ve službách architektury

Pomníková tvorba

I/8 Umělecké řemeslo a průmysl

Hledání životního stylu v kulisách minulosti

Fenomén Thonet

 

II. Spor o českou „národní“ hudbu

II/1 Hudební život a spolková činnost

II/2 Bedřich Smetana

II/3 Smetanovi současníci

II/4 Dvořák – Fibich – Foerster

II/5 Hudební život na Moravě

II/6 Hudba „méně vážná“

 

III. Literatura a divadlo se vymaňují ze zajetí provincialismu

III/1 Založení Umělecké besedy

III/2 „Národ sobě“

III/3 Divadlo v osmdesátých letech 19. století

III/4 Poezie let sedmdesátých a osmdesátých

„Májovci“

„Ruchovci“ a „lumírovci“

III/5 Česká próza druhé poloviny 19. století

 

Poznámky

Jmenný rejstřík

Poznámka k obrazovému doprovodu

 

Svazek XII.a