Svazek VII.

1526–1618

Vorel Petr

Hlava první

1526–1547

 

I. Nástup nové dynastie (1526–1531)

I/1 Kandidáti královského trůnu

I/2 Královská volba v Praze

I/3 Územní struktura zemí Koruny české na počátku raného novověku

I/4 Počátky budování společného soustátí

 

II. Stavové a jejich král (1531–1543)

II/1 České země a Svatá říše římská

II/2 Stavovská struktura českých zemí

II/3 Pozemková držba základem politické moci

II/4 Počátky raně novověké reformace v zemích Koruny české

II/5 Reformy krále Ferdinanda I.

 

III. První krize habsburského soustátí (1543–1547)

III/1 Konfesionalizace a náboženská tolerance

III/2 Pozemková držba a úvěrová krize

III/3 Stavovský odboj roku 1547

 

Hlava druhá

1547–1583

 

I. Nová stratifikace společnosti (1547–1556)

I/1 Královské sankce roku 1547 a jejich důsledky

I/2 Mocenská rovnováha druhé poloviny 16. století

I/3 Města a šlechtický režijní velkostatek

I/4 Panovnický dvůr jako nový mocenský prvek

 

II. České země a Svatá říše římská (1556–1564)

II/1 Král Ferdinand římským císařem

II/2 „Cenová revoluce“ a měnová reforma v zemích Koruny české

II/3 Náboženská politika císaře Ferdinanda v českých zemích

 

III. Zlatý věk zemí Koruny české (1564–1583)

III/1 České země centrem habsburského soustátí

III/2 Česká konfese

III/3 Daňový systém a obnovení zemské grošové měny

III/4 Renesance v českých zemích

 

Hlava třetí

1583–1618

 

I. Líc a rub rudolfínské doby (1583–1608)

I/1 Rudolfínský dvůr jako evropský fenomén

I/2 Náboženská polarizace českých zemí koncem 16. století

I/3 Program katolické obnovy a konfesionalizace politického života

 

II. Druhá krize habsburského soustátí (1608–1611)

II/1 Předzvěsti velké evropské krize

II/2 Arcikníže Matyáš a stavovská opozice

II/3 Rudolfův Majestát náboženských svobod

II/4 Pasovští a pád Rudolfa II.

 

III. Ve víru velmocenské politiky (1611–1618)

III/1 České země uprostřed velmocenských zájmů

III/2 Funkční členění předbělohorské společnosti

III/3 Druhá pražská defenestrace

 

Poznámky

Seznam zkratek

Přílohy

Bibliografie

Seznam obrazových příloh

Rejstřík

 

Poznámka redakce

Po dohodě s autorem je v tomto svazku Velkých dějin zemí Koruny české zachováván poněkud jiný úzus v psaní velkých počátečních písmen u dobových názvů územních celků (i v některých dalších případech), než je tomu u ostatních dosud vydaných dílů.

Svazek VII.