Svazek IV.b

1310–1402

Bobková Lenka, Bartlová Milena

Hlava čtvrtá

Společnost na území České koruny před rokem 1400

 

I. Obyvatelé České koruny

I/1 Demografické poměry

I/2 Zemská a jazyková příslušnost obyvatel České koruny

I/3 Židovská minorita

 

II. Na hradě, v kostele, ve městě a na vsi

II/1 Páni, rytíři, zemané

II/2 Církev a duchovenstvo

II/3 Města a měšťané

II/4 Venkovské obyvatelstvo a jeho hospodářství

 

Hlava pátá

Vzdělání a umění v českých zemích ve 14. století

 

I. Centra vzdělání a kultury

I/1 Pražská univerzita

I/2 Dvorské kulturní centrum

 

II. Slovesná a hudební kultura

II/1 Duchovní próza a poezie

II/2 Světská literatura

II/3 Historiografická díla

II/4 Hudba

 

III. Výtvarné umění

III/1 Předpoklady rozvoje výtvarného umění 14. století

III/2 Vláda Jana Lucemburského (1310–1333)

III/3 Vláda Karla jako markraběte a krále do římské jízdy (1333–1355)

III/4 Od římské korunovace do Karlovy smrti (1355–1378)

III/5 Vláda Václava IV. do sesazení z říšského trůnu (1378–1400)

 

Hlava šestá

Česká koruna v rukou Karlových dědiců

 

I. Chybně dohrávaná partie (1378–1390)

I/1 Sám na dvou trůnech

I/2 Královská rodina

I/3 Prvé pětiletí vlády Václava IV. v Říši (1379–1383)

I/4 V zájmu rodu

I/5 Zikmundův zápas o uherské dědictví

I/6 Lucemburské vévodství

I/7 Proměny rezidenčních sídel a dvora Václava IV. po roce 1383

I/8 Chebský landfrýd 1389

I/9 Mezi Římem a Francií

 

II. Těžká léta (1390–1402)

II/1 Král a arcibiskup

II/2 Rozkol mezi Lucemburky

II/3 Král a panstvo

II/4 Drama roku 1397

II/5 Cesta do Říše a Francie

II/6 Nepokojné království

II/7 Sesazení

II/8 Léta 1400–1402

II/9 Česká koruna po roce 1400

 

Sto let vlády Lucemburků ve střední Evropě (závěrečné shrnutí)

 

Poznámky

Genealogické tabulky

Seznam zkratek

Použité pramenné edice

Použitá literatura

Seznam ilustrací

Rejstřík

 

 

 

Svazek IV.b